دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

بازپرس قرار سی میلیونی صادر کرد، بعد گوشی تلفن را برداشت و …

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

م.م:
این صحنه در جلسه بازپرسی از ذهنم بیرون نمی رود. بازپرس قرار سی میلیونی صادر کرد. بعد گوشی تلفن را برداشت و زیر لب با شخصی تلفنی صحبت کرد بعد برگه قرار را پاره کرد و قرار شد چهل میلیونی… باور کنید به همین سرعتی که اینجا نوشتم.
آن جلسه جلسه چی بود آقای بازپرس؟ شما داشتید برای ما حکم صادر میکردید بر اساس مکالماتتان با چه کسی؟ بر اساس چیزی که روح ما حتی از آن خبری نداشت؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24027

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۵۴