سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

بازپرس کیانی: حق اعاده حیثیت؟ هرگز نشنیده ام!

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

منصوره اردشیرزاده:
«استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتری) بدون مجوز و اخذ مدرک مربوطه »!!!!
جناب بازپرس کیانی؛ یعنی شما از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی استعلام کرده اید و به شما گفته شده که چنین استادی در این دانشگاه وجود تدارد؟؟!!!
پس یا شما اتهام نادرستی وارد کرده اید و یا دانشگاه علوم بهزیستی اساتید تقلبی دارد!!!
یا از وزارت علوم استعلام کرده اید و گفته اند چنین شخصی فارغ التحصیل در این رشته نشده؟؟!!
پس یا شما ادعای نادرست دارید و یا وزارت علوم مدرک تقلبی صادر می کند!!!
معنی یک قاضی عادل این است؟؟!!
از بازپرس همکارتان که لهجه آذری داشت می پرسیدید به شما می گفت چون با دکتر مشهدی در مورد نحوه رفتار ایشان با دانشجویانش هم سئوال می کرد!!
جناب بازپرس اعضای انجمن فرویدی به حق و حقوق خودشان واقفند و آنوقت حق اعاده حیثیت را برای خود محفوظ می دارند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24814

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۰۱