پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

باز دو مرتبه شیفت این مفت خور شد

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷

لیلی احمدی:
«ماموران اطلاعاتی ایران از میان افرادی انتخاب می شدند که راستگویی، درست کرداری، حسن نیّت (پندار نیک) و وفاداری آنان قبلا ثابت شده باشد، سطح آگاهی های آنان بالا و توان کافی برای قضاوت داشته باشند. برخی از این ماموران، مخفی و پاره ای دیگر علنی بودند و به چشم خادمین به ملت نگریسته می شدند.»

وزیر محترم اطلاعات/ سایت انجمن فرویدی:
«باز شیفت همان کارمند سادیست شما شده است.
این بنده خدا کارمندتان هم سادیست است و هم کم‌هوش و دست و پاچلفتی.
این نیروی جدیدی را که جذب کرده‌اید نمی‌بایست قبلاً آموزش می‌دادید؟
واقعاً با خودتان فکر کرده‌اید این مملکت حساب و کتاب ندارد که هر بی‌هنر علیل‌المغزی را به کار بگیرید و مردم را شکنجه دهید؟
باز دو مرتبه شیفت این مفت خور شد.
و…»

#اینترنت_برای_میترا_همین_حالا
#InternetForMitraNow

https://freudianassociation.org/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43166

  تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ساعت: 14:53