دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار

بالاخره این که فقط یک «حکم بازرسی» دیگر بوده است، اینهمه بزن و بگیر و دستبند و عربده کشی های سروان عزیز محمدی را نیاز داشت؟

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

سوری:
اصلا فرض کنیم، فرض محال که حکم هم حکم پلمب بوده، خوب برای پلمب صورتجلسه ای نیاز نیست؟ عکسبرداری از دفتر تلفن مرکز و دفتر مراجعان مرکز در معیت مامور قانون که باید بی طرف باشد، جزو مراحل پلمب است؟ یواشکی گذاشتن دفاتر زیر چادر و دویدن به سمت در؟!!!!
یا ابوالفضل این دیگه چه بازرسیه!!!!
اینهم جزو مراحل پلمبه؟؟؟اصلا تا رئیس یک جائی اجازه ندهد، بر طبق قانون می توانند دست به چیزی بزنند؟؟
نه خدائی اش بالاخره این که فقط یک «حکم بازرسی» دیگر بوده است، اینهمه بزن و بگیر و دستبند و عربده کشی های سروان عزیز محمدی را نیاز داشت؟
اصلا باز هم می رسیم به اینجا که بابا چند بار از یه جایی بازرسی می کنید؟؟چی میخواین؟؟ آنهم جایی که اصلا در حوزه کاری شما نیست؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24402

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 16:19