چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

بانو؟؟!!!!!

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

سحر م.:
مادر یکی از اعضاء انجمن فرویدی آب نباتی در آورد تا به دختر رنگ پریده اش بدهد. یکی از بانوان نیروی انظامی با خشونت جلوی او را گرفت.

گفتم مادر است می فهمی؟ ما سه روز است از اینها خبر نداریم. کار شما با آدم ربایی چه فرقی دارد؟
مادر واژه ای است که تا به زبان می آوری هرکسی لحظه ای درنگ می کند. صبر می کند. به خودش می آید. اما این بانو، فقط رویش را چرخاند تا احتمالاً صدای وجدانش را ساکت کند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38892

  تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۴:۲۴