پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

«با اتکا به خودشون»!!! آقای میلر هم به رودینسکو همین تیکه را انداخت!

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵

م.س:
بخشی از افاضات مهرداد افتخار در دومین کنگره جعلی:
«افرادی که با اتکا به خودشون و با پشتوانه کار زیاد تونستند که در حیطه روانکاوی به یک فهم و علمی دسترسی پیدا کنند. من همینجا میخوام که این حرکت رو گرامی بدارم و چون که حالا به دلایل مختلف … حالا توانایی اینکه به کشورهای خارج سفر کنند و در اونجا تحصیل کنند، نداشتند ولی کماکان دارن با سختکوشی ادامه میدن و فکر میکنم که وظیفه همه ماست که این افراد رو حمایت بکنیم و هر چه در توان داریم برای آنها بکار بگیریم. من مطمئنم که نسل بعدی جامعه روانکاوی نسلی بسیار اندیشمندتر و بهتر از نسل ما خواهند بود.»!!!!!!!

منظور از جمله «با اتکا به خودشون و با پشتوانه کار زیاد تونستند که در حیطه روانکاوی به یک فهم و علمی دسترسی پیدا کنند» منظور آموزش روانکاوی به سبک نهاله مشتاق و مهرداد افتخاره؟؟؟!!!!
«فکر میکنم که وظیفه همه ماست که این افراد رو حمایت بکنیم و هر چه در توان داریم برای آنها بکار بگیریم»!!!! همه ما یعنی همه شما روانکاوها؟؟؟؟!!!!!
«من مطمئنم که نسل بعدی جامعه روانکاوی نسلی بسیار اندیشمندتر و بهتر از نسل ما خواهند بود»!!!!! یعنی تو و نهاله مشتاق نسل فعلی جامعه روانکاوی هستید؟؟؟!!!!
حتی یک نفر در آن جمع نبود که به اینهمه دروغ و وقاحت اعتراض کند؟؟!!! حتی یک نفر؟؟!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29048

  تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۱۶