سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

با اصرار به ما گفتند نه، بگذارید این نام بماند

چهارشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۷

س. ر.:
چند وقت است که فکر می کنم چرا اینها از دست ما عصبانی هستند؟
مثلا خانم عبدالهی وقار، معاون ذبیح زاده (داستان سابق) چرا قبل از اینکه تمام آن ماجراها را به سر ما بیاورند، از اول از ما عصبانی بود؟ از اولین روزی که ما خودمان برای شفاف سازی پیش بازپرس کیانی رفتیم.
یا مثلا حسینی،
آیا اگر هر کسی که برای تظلم خواهی نزد او می رفت، حسینی با عتاب و روی ترُش، با تهدید و ارعاب با او حرف میزد؟ به او برگه مراجعه به پزشکی قانونی نمی داد و او را از شکایت از متشاکی منع می کرد و می گفت نمی توانید اینجا از او شکایت کنید؟ انقدر که وقتی کارمندان یک بخش دیگر فهمیدند ما می خواهیم نام ذبیح زاده را از شکایتمان برداریم، با اصرار به ما گفتند نه، بگذارید این نام بماند. هیچ منعی برای شکایت از او وجود ندارد.
***
این عصبانیتشان، کارشان را خراب کرده، یک هماهنگی را لو می دهد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43927

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۵:۲۷