دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

با اینهمه انجمن فرویدی همچنان به همین دادگستری شکایت می برد !

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

فاطمه س.:
دنیای واروونه* که می گویند همین دنیای این روزهای ماست:

به عنوان شاکی به دادسرا می روی، «متهم» بیرون می آیی!
پلیس امنیت به جای حمایت از جان و اموالت، اوباش و اراذل را استخدام می کند تا کتکت بزنند و بازداشتت کنند!
دومرتبه از اینکه کتک خورده ای و مورد ظلم واقع شده ای شکایت می کنی اما این بار به کسی که بانی و باعث این ظلم بوده جایزه می دهند!

مثل یک خواب می ماند، بیشتر شبیه کابوس!

*
جناب دادستان معظم کل کشور! اربیل و هرات کجا بود؟ وقتی با تنها روانکاو ایران چنین می کنند با کارگران و معلمان و دانشجویان و دستفروشان چه می کنند؟؟!! راستی بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39667

  تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۱۷