چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

با بی ادبی گفت «خب، که چی؟ دیه میخواستی بگیری؟ حالا مگه چقدر بهت میدن؟»!!

پنجشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۷

ح. ن:
بعلت درد شدید کمر، برای گرفتن معرفینامه معاینه مجدد پزشکی قانونی به بازپرس حسینی مراجعه کردم. مثل همیشه با رفتاری بسیار غیرمودبانه جواب داد و مرا تقریبا از اتاق بیرون کرد! بلافاصله درخواست خود را کتبی نوشتم و به دفتر شعبه دادم تا ناچار شود پاسخ کتبی بنویسد. مسئول دفتر مرا به اتاق بازپرس فرستاد تا درخواست کتبی را به او بدهم. این بار با عصبانیت برگه را امضا کرد و آن را مقابل من پرت کرد تا دفتر شعبه معرفینامه را صادر کند!
زمانی که پاسخ معاینه را از کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی مبنی بر تایید آسیب و تعیین دیه را برای بازپرس بردم فراموش نمی کنم!
او که یکی از همکارانش نیز در اتاقش بود گواهی را گرفت، پاکت را باز کرد و با عصبانیت برگه را روی میز پرت کرد و با بی ادبی گفت «خب، که چی؟ دیه میخواستی بگیری؟ حالا مگه چقدر بهت میدن؟»!!
او بازپرسی بود که ما برای اجرای عدالت نزد او شکایت کرده بودیم!!! و او اکنون مسئول مبارزه با اخلالگران اقتصادی است!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42038

  تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 13:04