چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

با توجه به رفتار روانپزشکان با انسان ها…

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

مهین:

 
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با احترام؛
با توجه به اینکه جنابعالی اشتراک «روان» را در دو کلمه «روانپزشکی» و «روانکاوی» عمده فرموده اید و تفاوت آنها را با دیده اغماض می نگرید خواهشمند است با وجود اشتراک کلمه وزین «پزشکی» در دو کلمه «روانپزشکی» و «دامپزشکی» دومی را نیز بخشی از دوره های تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی محسوب فرمایید تا هم روستاییان زحتمکش ما دعاگوی شما باشند و هم در این زمستان سرد حیوانات مظلوم و بی پناه از عطوفت جنابعالی بی نصیب نمانند.
با سپاس
انجمن حمایت از حیوانات
 
https://freudianassociation.org/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15157

  تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۴۴