سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳

دیدگاه خانم سوده ر. درباره «مافیای روان»

 
خطاب به «محور صنعتی- همایونپور» و همه pianistهای دست پروده ی آنها:

 
ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش/ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش
دشمن به دشمن آن نپسندد که بیخرد/با نفس خود کند به مراد و هوای خویش
از دست دیگران چه شکایت کند کسی/سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش
دزد از جفای شحنه چه فریاد می‌کند/گو گردنت نمی‌زند الا جفای خویش
خونت برای قالی سلطان بریختند/ابله چرا نخفتی بر بوریای خویش
گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق/بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خویش
چاهست و راه و دیدهٔ بینا و آفتاب/تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش
چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود/بگذار تا بیفتد و بیند سزای خوایش
با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد/تا چاه دیگران نکنند از برای خویش
گر گوش دل به گفتهٔ سعدی کند کسی/اول رضای حق طلبد پس رضای خویش

 
سعدی- غزلیات*

 

 
* http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh38/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7761

  تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۱۷:۱۰