دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

با ما در پرونده ای که در آن شاکی بودیم، مانند متهم برخورد می کرد

پنجشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۷

فاطمه س.:
اینها قسمتی از صحبتهای بازپرس حسینی است وقتی ما به دنبال حق مان و دادخواهی بودیم؛ وقتی ما از دادستان ذبیح زاده، بازپرس ها مهرانگیز و کیانی و تیموری و دادیار عبداللهی پیش او شکایت کرده بودیم؛
– شکایتتان به جایی نمی رسد… بعد هم دادستان ادعای حیثیت می کند و همه تان به ۵ سال حبس محکوم می شوید..

– شما نباید به ماموران اعتراض می کردید حتی اگر کارشان غیرقانونی می بوده… شما بعدش می آمدید شکایت می کردید… من هم اگر جای آن قاضی ها می بودم با شما همین برخورد را می کردم و بازداشتتان می کردم… چرا شما خودتان را در تقابل با بخشی از حکومت قرار می دهید؟
– شماها رفته اید آنجا شلوغ کرده اید و نظم آنجا را به هم زدید…

در واقع او از همان آغاز با جانبداری آشکار از دوستانش، با ما در پرونده ای که در آن شاکی بودیم، مانند متهم برخورد می کرد و در آخر نیز ما را با اتهامات واهی روانه بازداشتگاه و زندان کرد…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42034

  تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: ۱۳:۰۲