یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، مافياي روان، وزیر مستعفی بهداشت

بخاطر همین هم اینهمه کینه و رشگ و حسد و نفرت برانگیخته!

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

مهمان:
” دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵
م.آ:
همه این اتفاقات که در این روزها اعضای انجمن فرویدی توصیف کرده اند تلخی خودش را داشته است اما…
اما “تلخ تر از زهر” آن برای من این قسمت است که فکر می کنم در این مسیر “هر کس” به اندازه خودش تا می توانست بدی کرد… از سربازان گرفته تا رده پایین های نیروی انتظامی، تا کارمندان دادسرا در هر سطحی، تا عکاسان حرفه ای آنها… همه و همه.
گاهی به نظرم می رسید بعضیها حتی کاری که از آنها خواسته نشده بود را نیز انجام می دادند… در حیاط فرماندهی امنیت عمومی ناجا ایستاده بودیم و منتظر بودیم تا ببینیم کار به کجا می انجامد که خانمی آمد و گفت:” حرف اضافه بزنید با باتوم توو دهن همه تون می زنیم”!
وقتی پس از گذشت دو سه ساعت دکتر کدیور را نیز آوردند و آن عزیز محمدی که واقعا آن روز نمی توانست شمر درونش را مهار کند، آمد و به دست خانم دکتر چنگ انداخت و آبی که در دست ایشان بود را به روی صورت و لباس ایشان پاشید، باز از خود پرسیدم تا کجا می شود انسان نبود؟َ
دو سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در همان جا خطاب به دکتر کدیور با لحنی بسیار زننده می گفتند: قرص هایت را خورده ای؟! آخر طاقت نیاوردم و به یکی از آنها گفتم حرمت لباست را نگه دار. هر لباسی حرمت دارد… ” *

جناب سروان زهرا عزیزمحمدی!

وای بر تو…
فریاد بر تو….
وای بر روزگار تو….

بگذریم از اینکه چطور در پیشگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو باشی!

اما چطور و با چه رویی قراره در پیشگاه پروردگار حاضر شوی؟!

تو با یکی از نوادر مظهر ” عدل و انصاف و صداقت و پاکی و انسانیت ” تاریخ این مرز و بوم یعنی ” دکتر میترا کدیور اولین و یگانه روانکاو واقعی تاریخ ایران ” به طرز وحشیانه ای برخورد کردی و به این عالم بزرگ و بزرگوار حتک حرمت کردی…

آیا حتی میتوانی تصورش را هم بکنی که او کیست؟؟؟

” میترا کدیور ” فردی است که هرگز تکرار نخواهد شد…
همانطور که سقراط ها و حلاج ها و عین القضات ها و سهروردی ها و ابن عربی ها و مایستر اکهارت ها و نورعلیشاه ها و مشتاق ها و ابن سینا ها و بایزیدها و حافظ ها و سعدی ها و فردوسی ها و باباطاهر ها و سنایی ها و عطار ها و مولوی ها و شمس تبریزی ها و پروفسور حسابی ها و فروید ها و لکان ها و… تکرار نشدند، “میترا کدیور” نیز دیگر برای این سرزمین تکرار نخواهد شد…

وای بر تو…
وای بر شما….
وای بر شما “مافیای روان”….

* اشاره به دیدگاه ” م.آ ” در همین سایت: بخش پاسخ به پرسش ها شما، صفحه ۳۲۸ .


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24639

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۹