چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، محیط زیست دلخراش ما

بدتر از آن آب کشور خشک شده ایران را هم بصورت میوه های صادراتی برای اعراب به تاراج می برند!!!

جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴

سوده رخشا:
رئیس محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، جناب آقای خداکرم جلالی، بیزحمت یک بار از روی مطلب «خاک جزیره ایرانی را برای اعراب به تاراج می‌برند»[۱] بلند بخوانید. به نظرم موضوع اصلاً هم به این سرراستی نیست که در مطلب «قطر به‌دنبال تصاحب خاک ایران برای میزبانی جام‌جهانی ۲۰۲۲» [۲] می فرمایید.

۱- https://freudianassociation.org/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC/

۲-
https://freudianassociation.org/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17225

  تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۲۰:۱۱