سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

برائت از ایرانی بودن

یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم سمیه ر. درباره «مافیای روان»

 
مطلب “خب بله «اعتماد» برای چاپ این مزخرفات از صنعتی پول می گیرد اما صنعتی برای اشاعه احساس حقارت از ایرانی بودن از کی پول می گیرد؟”* را می خواندم . آن قسمت که از جامعه ایرانی نقل کرده و از شعرای ایرانی گفته و از قدمت مدنیت در ایران.
یادم آمد هرگز چنین ظرافت و تعلق خاطری در حرفهای صنعتی ندیده ام. هرگز جز این “احساس حقارت از ایرانی بودن” را در حرفهایش حس نکرده ام.
این حس به نظرم بسیار آشنا آمد؛ بله، هم سلکانشان در آن برنامه “نادر آقاخانی و فواد صابران…/ دو دلقک و دو پادوی محور صنعتی-همایون پور”** هم از ایرانی بودنشان برائت می جستند.

 

* https://freudianassociation.org/%D8%AE%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13878

  تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۵۸