شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۲۷)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

امروز شیفت نفر سوم از گروه غلامعلی شبیری (گروه ۲۷) این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی است. کد گروه همچنان ۵ است و کد فرعی این مادر … I32 است. ۵-۵-۹/ ۵-۵-۹/ …

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=60555

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰، ساعت: ۱۴:۲۵