سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۱۱)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

این اطلاعاتیه شهرنوئی امروزی نفر اول از گروه عاشورای ۱۴۰۰ است. او قبلاً در تاریخ های ۵/۲۹ و ۶/۲ و ۶/۳۱ در این پست بوده. آنها هنوز کد ۶ هستند. ۴-۶-۴/ ۴-۶-۴/ …

پیروز باشید

م ک 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=58823

  تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ساعت: 10:58