شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۲۲)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

در این هفته دو گروه جدید از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی گماشته شدند: گروه ۲۴ با نام مستعار روح الله قمیشی در تاریخ ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آذر و گروه ۲۵ با نام مستعار نجاتعلی قندی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ و… اولی با کد ۱۲ و دومی با کد ۱۷. کد فرعی این یارو امروزی L27 است. کد فرعی دیروزی G14 است. کدهای فرعی بقیه را سر شیفت هایشان خواهم گفت.

پیروز باشید

م ک

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=60224

  تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت: ۱۶:۵۲