چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۲۴)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

امروز شیفت اولین نفر از گروه ۲۵ این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی با اسم رمز نجاتعلی قندی است. این همان کسی است که کد فرعی اش G14 است. کد گروه هنوز ۱۷ است. این سومین دوره این گروه است.

۵-۷-۹/۵-۷-۹/…

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=60409

  تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰، ساعت: ۱۰:۲۹