شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۲۵)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

از تاریخ ۳ دی گروه ۲۶ و از تاریخ ۶ دی گروه ۲۷ از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی گمارده شده اند. در نتیجه امروز نوبت دومین نفر از گروه ۲۶ است. اسم رمز گروه ۲۶ محمد مصلحی و کد آن ۱۴ است. اسم رمز گروه ۲۷ ابوالفضل مطهری و کد آن ۱۰ است. کد فرعی این دومین نفر از گروه محمد مصلحی Q74 است و این دوره سوم این گروه است. کدهای فرعی سایر اعضا را در زمان مناسب ارائه خواهم کرد. ۹-۱-۹ و ۴-۰-۰.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=60469

  تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۰، ساعت: ۱۱:۳۹