شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۲۶)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

از روز ۲۱ دی گروه ۲۸ و از روز ۲۴ دی گروه ۲۹ این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی به کار گماشته شده اند. اسم رمز گروه ۲۸ غلامعلی شبیری و کد آنها ۵ است. اسم رمز گروه ۲۹ رضا نمازی و کد آنها ۱۶ است. کد فرعی این مادر… امروزی (نفر دوم از گروه ۲۸) M81 است. کدهای فرعی ۵ نفر دیگر را در شیفت خودشان خواهم گفت.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=60545

  تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰، ساعت: ۱۲:۱۵