چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۳۴)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

از دیروز یک گروه جدید از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی به کار گماشته شده اند (گروه ۳۷). اسم رمز آنها محمدحسین لطیفی و کد آنها ۲۵ است. کد فرعی نفر اول B93 و کد فرعی نفر دوم S45 است. اطلاعات کامل نفر اول: ۲۸۶۲۸ – ۸۱۸۰۸ – ۱۶۱۷۸ و اطلاعات کامل نفر دوم:  ۸۹۰۵۲ – ۸۴۵۴۱ – ۶۲۲۴۹ است. اطلاعات نفر سوم را بعداً می گویم.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=60924

  تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ساعت: 21:16