پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۳۶)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

همانطور که گفتم رئیس خر این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی پلتیک زده و از روز شنبه ۱۴ اسفند آنها را در گروههای دوتائی تقسیم کرده. در نتیجه از دیروز سومین گروه دوتائی سر پست است (گروه ۳۸). اسم رمز این گروه محمدتقی کریمی و کد آنها ۲۷ است. کد فرعی دیروزی V17 و کد فرعی امروزی H95 است. هردوی آنها بسیار مضطرب و بسیار اهل کل کل هستند و در نتیجه اطلاعات کامل آنها به این شرح است: دیروزی: ۱۳۴۰۷ – ۵۰۲۳۰ – ۸۴۹۸۰ و امروزی: ۲۲۱۱۶ – ۶۸۶۴۵ – ۲۶۵۱۸.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=61044

  تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ساعت: ۱۳:۳۶