پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۳۸)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

همانطور که قبلاً گفته ام از ابتدای امسال دسته چهارم از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی به کار گماشته شده اند، یعنی از گروه ۳۹ به بعد. به علت کلافگی بالای رئیس خرشان آنها تند و تند عوض می شوند و در نتیجه من از این پس اطلاعات فردی آنها را می نویسم. تکرار می کنم همگی آنها بشدت احمق و بشدت شبیه هم هستند. اطلاعاتی سه شنبه ۳۰ فروردین: ۲۲۱۹۰ – ۸۱۶۱۶ – ۶۵۸۰۱. اطلاعاتی روز ۳۱ فروردین: ۶۱۶۹۲ – ۲۹۶۸۹ – ۹۲۰۲۸. اطلاعاتی امروز: ۳۷۹۹۶ – ۶۱۴۷۵ – ۴۱۷۰۱.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=61450

  تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت: 19:24