دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۴۰)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

از دیروز گروه جدیدی از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی را به کار گماشته اند. گروه ۵۴. آنها کد ۳۵ هستند. نفر اول کد فرعی J34 است و اطلاعات کاملش: ۹۹۸۹۱ – ۳۹۰۶ – ۶۲۸۹۹ و اطلاعات کامل نفر دوم: N78: 63237 – ۶۲۴۵۸ – ۳۳۶۴۶ است.اطلاعات نفر سوم را بعداً در ایمیل می فرستم.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=62027

  تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ساعت: 19:39