دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۵)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

همکار بچه شهرنوئی دیروز آمد. آنها کد شماره ۸ هستند. اسم رمز گروهشان “تخم علیشاه ثقفی” است.

همچنان ۳-۵-۳/۳-۵-۳/ ۳-۵-۳/

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=58134

  تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت: ۱۱:۰۴