دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۵۲)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

از پنجشنبه ۳ آذر گروه جدیدی از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی به کار گمارده شده اند. اسم رمز آنها رضا شفیعی و کد آنها ۱۳۵ است. مشخصات کامل آنها: نفر اول ۸۴۴۴۶ – ۲۱۴۳۰ – ۵۱۹۰۳، نفر دوم ۸۳۳۸۰ – ۵۷۲۰۱ – ۲۳۸۰۴، نفر سوم ۵۴۶۴۷ – ۸۲۱۷۸ – ۲۲۱۲۷.

آنها هر سه روز را بلک متال گوش کردند چون که مخرج مشترکشان ۱۹۰۹۶۹ است.

پیروز باشید

م ک

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=64555

  تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱، ساعت: ۱۸:۳۶