یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۵۹)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

امروز دوباره شیفت همان اطلاعاتیه بچه شهرنوئی مورخ دوشنبه ۲۸ آذر است. ادامه سلیکون ولی ۵۷ را بعداً چاپ می کنم. این گروه از شنبه ۲۶ آذر به کار گمارده شده اند. در نتیجه امروز سومین نفر از دوره دوم این گروه است. اسم رمز آنها کریم سردشتی و کدشان ۱۹۰ است. مشخصات کامل آنها: نفر اول: ۷۹۷۱۲ – ۴۷۲۳۴ – ۲۵۰۳۳. نفر دوم: ۷۱۶۵۲ – ۶۶۱۷۹ – ۶۵۷۷۲. این سومی: ۶۲۲۴۳ – ۸۶۶۰۸ – ۹۶۹۸۳.  آنها ۱۶۴۰۲۵ هستند.

منتظر ادامه س ۵۷ باشید.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65327

  تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱، ساعت: 10:17