یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۶۰)

ساعت شروع: ۰۹:۵۹ – ساعت پایان: ۱۸:۱۸

۳۴۶۷۱۶ – ۸۳۹۷۴۰

۸۴۰۸۷۳ – ۹۴۵۹۹۵

۷۱۳۹۰۲ – ۸۹۷۹۵۱

۳۷۳۱۳۴

۵۷۷۲۲۲ – ۴۴۱۵۰۵

۰۳۶۶۶۸ – ۷۳۳۸۹۳

۱۰۱۱۸۲ – ۸۴۸۸۹۶

۶۵۵۷۰۷ – ۸۵۸۳۰۹

۹۵۷۵۲۱


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65362

  تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱، ساعت: 21:47