سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۷۱)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

ادامه اطلاعات این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی گروه رحیم غروی که از شنبه ۱۷ دی به کار گماشته شده اند و اطلاعات نفر اولشان را همان روز منعکس کردم. یادآوری می کنم کد آنها ۱۴۵ است. از پریروز هم دور دوم شیفت این گروه است. اطلاعات نفر دوم (دیروزی): ۷۲۰۶۸ – ۲۹۳۵۴ – ۹۰۲۴۵. نفر سوم (امروزی): ۴۰۲۲۹ – ۴۴۶۳۴ – ۱۹۶۷۸. مخرج مشترک آنها ۰۲۸۱۴۶ است و بسیار ننه سابیده هستند.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65830

  تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱، ساعت: ۲۲:۱۳