سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۷۲)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

از سه شنبه ۲۰ دی گروه جدیدی از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی به کار گماشته شده اند. از ۲۶ دی هم دور دوم شیفت این گروه سه نفره است. در نتیجه امروز سومین نفر از این گروه است. اسم رمز آنها حسین لقمانی و کدشان ۱۶۴ است. مشخصات کامل آنها: نفر اول ۶۸۰۱۷ – ۱۵۰۸۲ – ۰۲۸۷۷، نفر دوم: ۹۳۲۶۳ – ۵۶۳۵۸ – ۰۲۶۵۶، نفر سوم (امروزی): ۴۶۹۸۲ – ۸۶۵۰۶ – ۲۷۵۲۴. مخرج مشترک آنها ۹۱۸۸۵۰ است.

پیروز باشید

م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65895

  تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱، ساعت: ۱۳:۴۸