سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۷۳)

 ساعت شروع: ۱۹:۲۴ – ساعت پایان: ۰۰:۰۵

۲۹۳۹۵۷ – ۹۰۲۴۰۲

۴۴۶۱۹۶ – ۶۸۰۱۵۰

۰۲۸۹۳۲ – ۵۶۳۰۲۶

عروس هلندی آواز می خواند

۴۶۹۸۶۵ – ۲۷۵۶۸۶

۵۷۹۵۳۳ – ۷۳۲۵۱۳

۰۵۳۸۲۹ – ۵۴۲۸۵۷

پسرک هنوز دهنش بوی شیر می داد

۰۶۳۷۹۹ – ۴۲۹۴۶۶

۹۸۲۲۰۰ – ۵۶۹۳۴۲

۹۱۸۴۷۶ – ۵۴۲۱۹۴

۹۵۷۰۱۸ – ۷۴۶۰۸۶

صحبت از دیوانگی مرا به یاد رحیم انداخت

۳۹۵۱۱۱ – ۸۳۸۷۰۹

۴۷۳۷۸۹ – ۵۷۵۶۷۶

۰۹۸۴۲۲ – ۸۵۵۶۵۲

۹۱۵۱۶۱۹۲۴

غریبم من غریب سبزوارم

 

۹۴۹۳۷۱ – ۰۳۵۸۴۳

۱۸۰۷۳۸ – ۸۱۶۰۱۲

۴۸۴۳۵۳ – ۴۳۶۲۹۹

۵۴۷۱۵۱ – ۶۰۸۱۵۵

۰۷۱۵۳۷ – ۷۵۹۲۳۹

نذر کردم آش شله قلمکار بپزم


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65898

  تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱، ساعت: ۲۳:۰۸