سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۷۵)

ساعت شروع: ۱۷:۳۵، ساعت پایان: ۲۲:۰۰

۳۴۴۹۴۹ – ۳۷۱۰۳۵

۸۴۳۱۸۰ – ۷۳۸۸۱۶

۰۱۲۴۸۴ – ۳۵۳۴۳۶

۲۱۸۳۲۷ – ۱۸۳۲۸۶

۷۷۶۵۹۶ – ۱۷۴۴۷۰

۶۰۳۳۹۲ – ۸۲۸۸۸۲

۸۳۹۵۷۲ -۶۷۰۵۹۰

پاهای بدون کفش و جورابش را دراز کرد.

۶۷۷۲۷۵ – ۴۷۶۷۳۱

۸۴۳۰۴۲ – ۲۱۸۹۶۵

۹۵۳۵۵۴۹۱۰۵

۹۸۶۴۰۷ – ۴۶۹۷۲۸

این مرد ۵۳ ساله چشمش یک دختر ۶ ساله را می گیرد.

۸۱۷۲۶۸ – ۱۸۸۷۲۴

۹۱۶۹۰۷ – ۹۲۲۶۷۵

۰۹۰۰۷۷ – ۱۶۵۹۵۷

نترس هر پولی آخرش به مصرف می رسد.

۳۴۰۶۸۳ – ۹۶۰۶۰۹

۸۸۸۲۵۳۴۶۲۹

۸۴۸۵۶۶ – ۴۵۴۵۱۶

شیطان پرستان با انرزی جنسی کودکان خودشان را جوان و سر حال نگه می دارند

۸۳۷۲۹۳ – ۶۲۵۱۱۱

۴۷۸۲۱۳ – ۵۹۹۴۴۲

۱۵۹۵۸۵ – ۹۹۱۲۰۹

کسانی که به هیپوتز ادیپ شک می کنند بخاطر آورند که آن دختر ۶ ساله خیلی هم خوشبخت بود

۷۵۳۷۵۷ – ۹۱۵۱۶۱

۳۰۷۶۳۸ – ۴۳۶۶۱۶

۴۲۵۱۵۱۹۰۸۹

۶۸۱۷۴۰ – ۵۴۴۰۱۹

۰۲۴۵۹۲ – ۲۰۴۶۵۹

۰۰۹۴۹۹ – ۱۷۳۱۹۴

چوپانی – دلالی – داماد سرخانه – راهزنی – برده گیری… تمام عمر هم بیسواد


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65934

  تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت: ۱۸:۵۹