دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۸۵)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی
از سه شنبه ۲۵ بهمن گروه جدیدی از این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی به کار گماشته شده اند، در نتیجه از دیروز دور دوم شیفت آنهاست و امروز هم نفر دوم گروه سر کار است. اسم رمز آنها مجتبی نظری و کد آنها ۱۶۰ است. مشخصات کامل آنها: نفر اول: ۶۵۲۸۱ – ۳۴۴۰۵ – ۹۴۹۵۲، نفر دوم (امروزی): ۳۷۱۲۹ – ۰۳۵۸۲ – ۸۴۳۸۹، نفر سوم: ۱۸۰۸۵ – ۷۳۸۱۰ – ۸۱۶۰۷ است. مخرج مشترک آنها ۷۹۵۶۶۴ است.
پیروز باشید
م ک


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=66519

  تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱، ساعت: 18:17