دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۸۶)

ساعت شروع: ۱۳:۱۳، ساعت پایان: ۲۱:۳۱

۴۲۲۳۲۲ – ۷۷۴۸۳۶

۶۳۶۲۸۶ – ۲۶۵۳۶۴

۰۸۷۷۳۴ – ۵۰۲۳۰۰

۹۶۵۶۱۲ – ۰۲۹۸۵۲

۸۵۵۵۶۰ – ۴۱۹۸۶۰

۱۹۶۶۸۰ – ۹۳۲۲۹۷

۶۱۰۶۸۳ – ۰۴۴۷۷۹

۸۵۷۳۳۴ – ۱۲۹۹۴۸

۹۰۵۲۵۱۷۵۴۵

۸۱۲۸۳۱۷۲۳۲

بزودی شیرینی عروسی را خواهیم خورد.

شرح قضیه را از سیر تا پیاز برایش نقل کردم.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=66873

  تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ساعت: 21:39