یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۹)

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی

این اطلاعاتیه بچه شهرنوئی امروزی دومین نفر از گروه تخم علیشاه ثقفی است. آنها کد ۵ شده اند.

۳-۵-۳/ ۳-۵-۳/ …

پیروز باشید

م ک

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=58622

  تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰، ساعت: ۱۷:۵۱