جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۹۱)

زمان شروع: ۱۲:۳۶، زمان پایان: ۱۴:۵۲

۰۴۱۸۲-۴۷۱۶۳-۴۸۳۱۳

۵۶۰۰۴-۵۴۷۴۱-۵۰۲۹۷

۷۲۸۴۴-۷۷۳۴۰-۷۳۹۶۰

۹۱۳۲۹- ۹۳۴۶۳ – ۹۰۲۵۵

۸۸۹۸۸-۸۰۶۶۰-۸۸۱۰۳

۸۲۹۳۷- ۲۲۶۷۷ – ۴۴۳۱۱

۸۲۰۱۲۹۵۰۵۸۴۳

۸۷۹۷۰- ۸۱۰۴۹ – ۸۸۰۹۷

۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه طول و ۴۷ درجه و۳۲ دقیقه عرض

۱۴۸۹۴۴ نفر جمعیت

ریواردشیر مقر کلیسای ایران بود

مشخصات اطلاعاتیه امروزی در ادامه


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=68216

  تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲، ساعت: 15:30