دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

با سپاس فراوان از مشارکت شما در کمپین ایمیلی بر علیه این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی، به اطلاع می رسانم که این حرامزادۀ امروز بعد از دستور من برای چاپ مطلب محسن سازگارا بکلی آچمز شد و تمرگید سر جایش. این درسی باشد برای این که بدانید با این حیوانات نباید مماشات کرد. می توانیم فعلاً کمپین ایمیلی را متوقف کنیم. باز هم متشکرم.

پیروز باشید

میترا کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=64444

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱، ساعت: ۱۳:۰۵