دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

برای این که نشان دهند آنها هم به همین اندازه می دانند!!!

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

مهدی.ش:
*گوئی کل کابینه می داند «سلامت» و خصوصاً «سلامت روان»!!! چیست! این تیتر منو یاد این نکته انداخت که وقتی یک عده ای در مورد موضوعی هیچ چیزی نمی دانند وقتی کسی خودش را صاحب نظر و همه چیز دان معرفی میکند هر دورغی که بگوید تصدیق میکنند برای این که نشان دهند آنها هم به همین اندازه می دانند!!!
حتما کل کابینه فکر میکنند «سلامت» تمامش می شود پرشکی و برای «سلامت روان» نیز باید تنها پزشکان نظر دهند!!!

*
https://freudianassociation.org/?p=23590


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23880

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۴۵