پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای تسکین خارش بچه شهرنوئی ها

دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

دوباره شیفت بچه شهرنوئی چهارشنبه ها شد. هفته قبل بعد از انتشار اطلاعیه ام تمرگید سر جایش. ولی خب خاصیت بچه شهرنوئی این است که مشتریان مادرش او را هم دستمالی کرده اند و در نتیجه در بزرگسالی مدام سوراخی از بدنش می خارد. لذا ناچاریم خارش او را تسکین دهیم. پس کمپین ایمیلی خود را شروع می کنیم.

پیروز باشید

دکتر کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=57318

  تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت: ۱۲:۳۴