شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:ترور اسپهبد سلیمانی، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

برای جنگ نکردن باید انتقام سخت گرفت

برای جنگ نکردن باید انتقام سخت گرفت

ترور حاج سردار تست پروژه اصلی جنگ است.
هزینه پاسخ به آن هرچقدر هم زیاد باشد از هزینه جنگ کمتر است.
برای جنگ نکردن باید #انتقام_سخت گرفت.

عدم واکنش همطراز منجر به اثبات کارآمدی استراتژی ترامپ در ساختار سیاسی آمریکا خواهد شد؛ اتفاقی که علاوه کاهش هزینه‌ی تصمیم به جنگ در نظام سیاسی آمریکا، کارایی تحریم ها را اثبات و امید به رفع آن را نابود خواهد کرد…
انتقام سخت و با “کمیت بالا” پایان ترامپ و راهبرد فشار حداکثری است…

🎙 سید محمدرضا اصنافی

منبع: @Mostazafin_TV


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=49691

  تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸، ساعت: ۱۵:۰۳