پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

برای مبارزه با فساد دست خبرنگاران را باز بگذاریم

 

🔴دکترمحمودسریع‌القلم:برای مبارزه بافسادباید دست خبرنگاران را بازبگذاریم؛ خبرنگارانی که حقوقدان هم باشند وروی فسادمطالعه ونتایجش رامنتشرکنند. اینگونه خودبخود بخش اعظمی ازمسائل حل می‌شود.

 

منبع: @Sedaiemardom


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39900

  تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۳۱