دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

«برای من دادستان کاری ندارد که به مامورین انتظامی بگویم اینها را ساکت کنند.»!!!/ پس آشوری چرا انقدر حالش خراب بود؟؟؟

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

سحر ر.:
دادستان گفته: “برای من دادستان کاری ندارد که به مامورین انتظامی بگویم اینها را ساکت کنند.”!!!!!!!!!!!!

واویلا!
حتی همین تصور که شما در خودتان ببینید که “برای [شما]” بعنوانِ و در جایگاه “دادستان” “کاری ندارد” از جایگاه خود استفاده کرده و “بدهید” عده ای را “ساکت کنند” خودتان را از جایگاه “داد” دور کرده اید! آیا شما از امکان خود برای سوءاستفاده از قدرت سخن نمی گویید؟

 

 

 

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

سوده ر.:
آقای دادستان ، گفته بودید : ” برای من دادستان کاری ندارد که به مامورین انتظامی بگویم اینها را ساکت کنند. نیروی انتظامی هم معمولا منتظر این دستور مرجع قضایی هستند که به ماموریتشان عمل کنند.”
یعنی این کار را نکردید؟!
پس صفایی و عزیز محمدی و رفیعی، هر سه از نیروی انتظامی با “چراغ سبز” چه کسی ما را آنطور زیر بار مشت و لگد خود گرفتند؟ و البته میلاد ظفری که نگذاشت دکتر کدیور آب بخورد از که اجازه می گرفت؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24033

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۳:۰۲