چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، میراث فرهنگی دلخراش ما، وزیر مستعفی بهداشت

برای «میراث فرهنگی» کهن ترین کشور دنیا فقط یک «سازمان» داریم و برای «آموزش پزشکان» نازنازی یک «وزارتخانه»

جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴

سمیه ر:

 

“What would France be without its museums, without its terraces, its concerts, its sports competitions?”*

 

هرگز به ذهنم نرسیده بود که ایران بدون موزه هایش و بدون آثار باستانی اش چه خواهد بود؟
هیچ کس به روی خود نمی آورد این حقیقت تلخ را که هر روز خبر از دست رفتن یکی دیگر از آثار باستانی این مملکت را می‌شنویم و آب هم از آب تکان نمی خورد. این سرزمین باستانی فقط یک “سازمان میراث فرهنگی و گردشگری” دارد. در عوض برای “آموزش پزشکی” یه وزارت “خانه” “شخصی” دارد!
* حفظ ارزش های دموکراتیک در هر شرایطی، مهم ترین اولویت یک دموکراسی

 

https://freudianassociation.org/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%87/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15483

  تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۱۹