چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

برای نابودی یک کشور…

 

گاهی برای نابودی یک کشور ؛
نیازی به جنگ نیست تنها کافیست

جای افراد آگاه و برجسته
آن کشور را با تعدادى
سیاستمدار نادان و احمق عوض کنید!!

#چرچیل

 

منبع: تاریخ پرسیا


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39935

  تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۴۴