دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

برای پیر محمد احمدآبادی

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

گرگلی سارسعدلوبچاقچی:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام وادب
امروز ۲۹ اسفند است روز ملی شدن نفت.
خواستیم یادی کنیم از یکی از افتخارات تاریخ معاصر ایران؛
یک قجری با غیرت وبا همّت و ملی گراو وطن دوست واقعی؛ اسطوره و بزرگمردی بنام دکتر مصدق،کسی که خودش رو صادقانه و بی ریاء وبدون هیچگونه چشم داشتی و هیچ منفعت طلبی شخصی و زر اندوزی و…وقف “مام وطن” کرد…

مهدی اخوان ثالث در تاریخ۱۳۳۵ شعری برآ دکتر مصدق سروده ( وبرای اینکه مانع انتشار شعرش نشوند به زبان رمز نوشته:
“برای پیر محمد احمد ابادی”)بنام:
“تسلی سلام”
“دیدی دلا،که یار نیامد
گرد امدو سوار نیامد
بگداخت شمع و سوخت سراپای
وآن صبح زرنگار نیآمد

ای شیر پیر بسته به زنجیر
کز بندت ایچ عار نیامد

دیری گذشت و چون تو دلیری
در صف کارزار نیامد

وزسفله یاوران تو در جنگ
کاری بجز فرار نیامد.

چندان که غم به جان تو بارید
باران به کوهسارن نیامد”.

در آخر هم یادی میکنیم از یار جوان و وفادارش دکتر حسین فاطمی که مصدق در موردش گفت:
“پیشنهاد ملی کردن نفت از وی بود.”
پایان.
ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خویش!
(سیمین بهبهانی)

با سپاس
گرگلی
سیرجان۲۹ اسفند۱۳۹۵


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=34867

  تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۲۰