چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

برای گل روی وزیر: بودجه ۱۸ هزار میلیاردی شد ۳۸ هزار میلیارد!

سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴

سوده ر:

 
” وزیر بهداشت شاگرد اول کابینه شده! “* در کدامیک از موارد زیر:
۱-اقدام علیه دکتر میترا کدیور، رییس یک سازمان مردم نهاد؛ انجمن فرویدی و نیز عضو برجسته AMP
۲- رئیس تنها وزارتخانه ای است که انجمن فرویدی، ارباب رجوعی که یک سازمان مردم نهاد است را با ضرب و شتم و توهین پذیرایی می کند
۳- انجام انچه ۱۴۰۰ سال پیش در عاشورا رخ داد در محل وزارتخانه متبوعش
۴- بستن آب و دستشویی برای اقامه نماز، در یک “جمهوری” “اسلامی” ۳۷ ساله
۵- رسیدگی به امور شغلی جز پست وزارت، به طور ثابت ۲ روز در هفته
۶- توانایی سر دادن شعارهای عوام فریب
۷- برگزاری جشنهای متفرقه برای خارجی ها و داخلی ها و سمینارهای روحانیون در وزارتخانه متبوع او و اعمال شکنجه برای ارباب رجوع به طور همزمان در همان مکان
۸- در نمایش دادن خودش جلوی دوربینها
۹- درآمد
* http://ebtekarnews.com/9406-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87.html


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=14903

  تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۴۴