دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی، روانکاوی در انجمن فرویدی

برنامه دهمین کنگره انجمن جهانی روانکاوی – ۲۵ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو

unnamed

 

Programa do X Congresso da AMP

 

 

 

Programme du Xe Congrès de l’AMP

 

 

 

Programa del X Congreso del AMP

 

 

 

Programa da Jornada Clínica

 

 

 

Programme de la Journée Clinique

 

 

 

 

Programa de la Jornada Clínica

 

 

 

Expediente: Conselho Editorial: Claudia Iddan (NLS), Heloisa Prado Telles (EBP), Laure Naveau (ECF), Lucíola Freitas de Macedo (EBP), Marcus André Vieira (EBP), Maria Bolgiani (SLP), Maria do Carmo Dias Batista (EBP), Maria Leonor Solimano (EOL), Neus Carbonell (ELP) e Piedad Ortega de Spurrier (NEL).
Equipe de Publicação: Ângela C. Bernardes, Fernando Coutinho Barros, Flávia Cera (Secretária), Heloísa Caldas, Leda Guimarães, Lenita Bentes, Marcelo Veras, Maria do Carmo Dias Batista (Editora), Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros, Maria Josefina Sota Fuentes, Maria Wilma Faria, Stella Maris Jimenez Gordillo, Vanda Assunção.

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20110

  تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: 20:46