یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه

برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

e3

 

برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی


پیوند کوتاه به این مطلب:
https://freudianassociation.org/?p=29

COMMUNIQUÉ

۱۴ بهمن ۱۳۹۴

اشتیاق [جلسات] کنترل

۳۰ شهریور ۱۳۹۴

LACAN-TV

۲۹ شهریور ۱۳۹۴

LACAN-TV از فردا!

۱۶ شهریور ۱۳۹۴

چرا همیشه جنگ؟

۹ شهریور ۱۳۹۴

COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE L’AMP

۶ شهریور ۱۳۹۴

SOYONS MULTIPLES

۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

J 45 – FAIRE COUPLE EN E-FLYER

۲۷ فروردین ۱۳۹۴

J 45 – FAIRE COUPLE. L’AFFICHE

۱۷ فروردین ۱۳۹۴

Uforca 2015

۱۷ فروردین ۱۳۹۴

(PIPOL 7: Committee News 1 (English

۱۷ فروردین ۱۳۹۴