دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه

برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

e3

 

برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی


پیوند کوتاه به این مطلب:
https://freudianassociation.org/?p=29

COMMUNIQUÉ

14 بهمن 1394

LACAN-TV

29 شهریور 1394

LACAN-TV از فردا!

16 شهریور 1394

چرا همیشه جنگ؟

9 شهریور 1394

SOYONS MULTIPLES

2 اردیبهشت 1394

J 45 – FAIRE COUPLE EN E-FLYER

27 فروردین 1394

J 45 – FAIRE COUPLE. L’AFFICHE

17 فروردین 1394

Uforca 2015

17 فروردین 1394