پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه

برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

e3

 

برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی


پیوند کوتاه به این مطلب:
https://freudianassociation.org/?p=29

!PIPOL 7 : Lisez-les sur le blog

۱۷ فروردین ۱۳۹۴

AMP Radio Lacan : Newsletter n° ۶۹

۴ فروردین ۱۳۹۴

AMP : PAPERS Nº ۱

۱۸ اسفند ۱۳۹۳

AMP Radio Lacan : Newsletter n° ۶۶

۱۲ اسفند ۱۳۹۳

Bordeaux Séminaire de l’ECF 2 mars

۱۱ اسفند ۱۳۹۳

Zapresse Fév.2015

۳۰ بهمن ۱۳۹۳

JAM & Catherine Lacaze-Paule

۲۴ بهمن ۱۳۹۳

Uforca 2015 : Communiqué

۲۴ بهمن ۱۳۹۳

Vers Question d’École 4

۲۰ دی ۱۳۹۳

Vers Question d’École 3

۱۹ دی ۱۳۹۳

Vers Question d’École 2

۱۹ دی ۱۳۹۳

Pipol News N°۱

۱۷ دی ۱۳۹۳

Vers Question d’École 1

۱۷ دی ۱۳۹۳

! PIPOL 7 : CALL FOR PAPERS

۲۹ آذر ۱۳۹۳